Teze 2022

LUNA IANUARIE 2022

Domeniul – Calculatoare și tehnologia informației, conducător de doctorat – Prof. univ. dr. Dimitris KARAGIANNIS
DoctorandCRĂCIUNEAN DANIEL-CRISTIAN  rezumat (englezăCV Prof. Ș. Trăușan-MatuCV Prof. P. Cașcaval, CV Prof. D. Gorgan

Domeniul – FILOLOGIE, conducător de doctorat – Prof. univ. dr. Radu DRĂGULESCU
DoctorandPANTALERU (căs. Pascaru) MARIANA  rezumat (englezăCV Prof. M. GheorgheCV Conf. A. Dragomirescu, CV Conf. S. Terian-Dan