LEGISLAȚIE

     

          Formulare cotutelă:

          Formulare Doctorat European:

 

               Important! 

               După aprobarea cererii de mobilitate în ședința Consiliului de Studii Universitare de Doctorat, candidatul va completa cererea de deplasare, cu cel puțin două săptămâni înainte de efectuarea deplasării și o va depune la Biroul de Studii Doctorale. 
La întoarcerea din mobilitate, în vederea decontării cheltuielilor, se va completa un Raport de activitate, care se va depune, împreună cu toate celelalte documente justificative, la Biroul de Studii Doctorale.

 

 

Notă: Pentru întocmirea dosarului de abilitare, vă rugăm să luați în considerare condițiile menționate în adresa MEN nr. 36463/25.07.2017.