LEGISLAȚIE

NOU!!!

Legea Învățământului Superior nr. 199/2023

 O.M. 3020 din 22 ianuarie 2024 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind studiile universitare de doctorat

O. M . 3998/2024 privind Metodologia de acordare a atestatului de abilitare

          Formulare cotutelă:

          Formulare Doctorat European:

Formulare granturi de mobilități externe din fonduri IOSUD-ULBS:

               Important! 

               După aprobarea cererii de mobilitate în ședința Consiliului de Studii Universitare de Doctorat, candidatul va completa cererea de deplasare, cu cel puțin două săptămâni înainte de efectuarea deplasării și o va depune la Serviciul Studii Doctorale, Postdoctorale și Abilitare. 
La întoarcerea din mobilitate, în vederea decontării cheltuielilor, se va completa un Raport de activitate, care se va depune, împreună cu toate celelalte documente justificative, la Serviciul Studii Doctorale, Postdoctorale și Abilitare.

REGULAMENTE ȘI PROCEDURI

Notă: Pentru întocmirea dosarului de abilitare, vă rugăm să luați în considerare condițiile menționate în adresa MEN nr. 36463/25.07.2017.