LEGISLAȚIE

     

                 NOU!!!           Procedură privind recompensarea rezultatelor cercetării

 

 

Notă: Pentru întocmirea dosarului de abilitare, vă rugăm să luați în considerare condițiile menționate în adresa MEN nr. 36463/25.07.2017.