Institutul de Organizare a Studiilor Doctorale si Postdoctorale

Studiile universitare de doctorat sunt organizate de către Institutul de Studii Universitare de Doctorat al Universităţii „Lucian Blaga” din Sibiu (IOSUD), numai în cadrul programelor de studii universitare de doctorat acreditate, oferite de Şcoala doctorală interdisciplinară a ULBS.

Foto: Rectoratul Universității "Lucian Blaga" din Sibiu     

ORDINE PRIVIND ACORDAREA TITLURILOR DE DOCTOR

ADMITERE

CONTACT