ORARUL ȘCOLII DOCTORALE ÎN ANUL UNIVERSITAR 2022-2023

PLANUL DE ÎNVĂȚĂMÂNT al Programului de pregătire universitară avansată din cadrul studiilor doctorale, pentru anul universitar 2022-2023

FIȘELE DISCIPLINELOR

   

      SEMESTRUL I al anului universitar 2022-2023

           1. CURSURI TRANSVERSALE

Curs Etică și integritate academică - pentru toate domeniile de doctorat

Curs Metodologia cercetării științifice: științe inginerești, științe exacte și științele vieții - pentru domeniile: Calculatoare și tehnologia informației, Inginerie industrială, Inginerie și management, Inginerie mecanică, Medicină
Curs Metodologia cercetării științifice: științe umaniste  - pentru domeniile Filologie, IstorieTeologie
         

         2. CURSURI DE SPECIALITATE
          Domeniul de doctorat: Calculatoare și tehnologia informației

          Domeniul de doctorat: Drept 

          Domeniul de doctorat: Filologie

           Domeniile de doctorat: Inginerie industrială, Inginerie mecanică, Inginerie și management
Curs: Managementul cercetării experimentale
Curs: Proiectarea și dezvoltarea avansată a produselor și proceselor (pentru doctoranzii de la Facultatea de Inginerie)
Curs : Dezvoltarea durabilă a produselor  (pentru doctoranzii de la Facultatea de ȘAIAPM și ȘTIINȚE)
Curs: Managementul cunoștințelor în cercetarea științifică (pentru domeniul Inginerie și management)
Curs: Tehnici de informare și comunicare in cercetarea doctorală (pentru domeniul Inginerie și management)
         

          Domeniul de doctorat: Istorie

          Domeniul fundamental de doctorat: Științe economice(Cibernetică și statistică, Economie, Finanțe, Management) 

         Domeniul de doctorat: Medicină

         Curs: Medicina bazată pe dovezi

          Domeniul de doctorat: Teatru și Artele Spectacolului


          Domeniul de doctorat: Teologie