ORARUL ȘCOLII DOCTORALE ÎN ANUL UNIVERSITAR 2020-2021

 

PLANUL DE ÎNVĂȚĂMÂNT al Programului de pregătire universitară avansată din cadrul studiilor doctorale, pentru anul universitar 2020-2021

 

SEMESTRUL I

          1. CURSURI TRANSVERSALE - pentru toate domeniile de doctorat

          Orar cursuri transversale

            2. CURSURI DE SPECIALITATE
             Domeniul de doctorat: DREPT
             Domeniul de doctorat:    FILOLOGIE
            Domeniul de doctorat: INGINERIE 
            Domeniul de doctorat: INGINERIE ȘI MANAGEMENT (Managementul cunoștințelor în cercetarea științifică)
            Domeniul de doctorat: ISTORIE
             Domeniul fundamental:  ȘTIINȚE ECONOMICE (Economie, Finanțe, Management)
             Domeniul de doctorat: MEDICINĂ  - Medicina bazată pe dovezi
             Domeniul de doctorat:  TEATRU ȘI ARTELE SPECTACOLULUI
             Domeniul de doctorat:  TEOLOGIE