ORARUL ȘCOLII DOCTORALE ÎN ANUL UNIVERSITAR 2023-2024

PLANUL DE ÎNVĂȚĂMÂNT al Programului de pregătire universitară avansată din cadrul studiilor doctorale, pentru anul universitar 2023-2024

FIȘELE DISCIPLINELOR

SEMESTRUL II al anului universitar 2023-2024

Domeniul de doctorat: MEDICINĂ

 

 

 

 

SEMESTRUL I al anului universitar 2023-2024

  1. CURSURI TRANSVERSALE

Curs: Etică și integritate academică  - pentru toate domeniile de doctorat
Curs: Metodologia cercetării științifice: științe inginerești, științe exacte și științele vieții -  pentru domeniile: Calculatoare și tehnologia informației, Inginerie industrială,                                                                                                                                                                      Inginerie și management, Inginerie mecanică, Matematică, Medicină
Curs: Metodologia cercetării științifice: științe umanistepentru domeniile Filologie, IstorieTeologie
Curs: Metodologia cercetării științifice: științe sociale (pentru domeniile Cibernetică și statistică, Drept, Economie, Finanțe, Management) - calendarul activităților se regăsește în Orarele pentru domeniul Drept și domeniul fundamental Științe economice
 
      2. CURSURI DE SPECIALITATE
Domeniul de doctorat: Calculatoare și tehnologia informației
Domeniul de doctorat: Drept
Domeniul de doctorat: Filologie
Domeniile de doctorat: Inginerie industrială, Inginerie mecanică, Inginerie și management

Doctoranzii de la Ș.A.I.A.P.M. și Științe vor participa, la alegere, la unul din cursurile de mai jos: 

Domeniul de doctorat: Istorie

Domeniul fundamental de doctorat: Științe Economice (Cibernetică și statistică, Economie, Finanțe, Management)

Domeniul de doctorat: Matematică

     Domeniul de doctorat: Medicină

     Domeniul de doctorat: Teatru și Artele Spectacolului

     Domeniul de doctorat: Teologie

SEMESTRUL II al anului universitar 2022-2023
Domeniul de doctorat: MEDICINĂ
      SEMESTRUL I al anului universitar 2022-2023
1. CURSURI TRANSVERSALE
Curs Etică și integritate academică - pentru toate domeniile de doctorat
Curs Metodologia cercetării științifice: științe inginerești, științe exacte și științele vieții - pentru domeniile: Calculatoare și tehnologia informației, Inginerie industrială, Inginerie și management, Inginerie mecanică, Medicină
Curs Metodologia cercetării științifice: științe umaniste  - pentru domeniile Filologie, IstorieTeologie
         
         2. CURSURI DE SPECIALITATE
Domeniul de doctorat: Calculatoare și tehnologia informației
Domeniul de doctorat: Drept 
          Domeniul de doctorat: Filologie
Domeniile de doctorat: Inginerie industrială, Inginerie mecanică, Inginerie și management
Curs: Managementul cercetării experimentale
Curs: Proiectarea și dezvoltarea avansată a produselor și proceselor (pentru doctoranzii de la Facultatea de Inginerie)
Curs : Dezvoltarea durabilă a produselor  (pentru doctoranzii de la Facultatea de ȘAIAPM și ȘTIINȚE)
Curs: Managementul cunoștințelor în cercetarea științifică (pentru domeniul Inginerie și management)
Curs: Tehnici de informare și comunicare in cercetarea doctorală (pentru domeniul Inginerie și management)
Domeniul de doctorat: Istorie
Domeniul fundamental de doctorat: Științe economice(Cibernetică și statistică, Economie, Finanțe, Management) 
Domeniul de doctorat: Medicină
Curs: Medicina bazată pe dovezi
          Domeniul de doctorat: Teatru și Artele Spectacolului
          Domeniul de doctorat: Teologie