Membrii CONSILIULUI STUDIILOR UNIVERSITARE DE DOCTORAT (CSUD)

 

 Nume şi prenumeFacultate
1Conf. univ. dr. Daniel Buda - reprezentant al conducătorilor de doctorat în CSUDTeologie
2Prof. univ. dr. Gabriel Sever RaczInginerie
3Prof. univ. dr. Mihaela HerciuŞtiințe Economice
4Conf. univ. dr. Sebastian SpineiDrept
5Prof. univ. dr. Andrei TerianLitere și Arte
6Prof. univ. dr. Marian ȚiplicȘtiințe Socio - Umane
7Prof. univ. dr. Carmen DomnariuMedicină
8Drd. Cătălina Rădescu – reprezentant al studenților - doctoranzi

DIRECTOR AL CONSILIULUI DE STUDII UNIVERSITARE DE DOCTORAT

Prof. univ. dr. habil. Mihaela-Ileana HERCIU

ȘCOLILE DOCTORALE DIN CADRUL IOSUD-ULBS

      1. Școala Doctorală de Științe Inginerești și Matematică
Domenii de doctorat: Calculatoare și tehnologia informației, Inginerie industrială, Inginerie mecanică, Inginerie și management, Matematică

Consiliul Școlii Doctorale

Director CSD - Prof. univ. dr. Radu-Eugen Breaz (ULBS)
Membru CSD - Prof. univ. dr. Ana Maria Acu (ULBS)
Membru CSD - Prof. univ. dr. Romulus Iagăru (USAMV București)
Reprezentantul studenților doctoranzi: drd. Preda Cosmin

2. Școala Doctorală de Științe Sociale
Domenii de doctorat: Cibernetică și statistică, Drept, Economie, Finanțe, Management

Consiliul Școlii Doctorale

Director CSD - Prof. univ. dr. Lucian-Aron Belașcu (ULBS)
Membru CSD - Prof. univ. dr. Marian Pompiliu Cristescu (ULBS)
Membru CSD - Prof. univ. dr. Ion Popa (ASE București)
Reprezentantul studenților doctoranzi: drd. Neagoe Aida Lavinia

3. Școala Doctorală de Filologie și Istorie
Domenii de doctorat: Filologie, Istorie

Consiliul Școlii Doctorale

Director CSD - Prof. univ. dr. Doris Sava (ULBS)
Membru CSD - Prof. univ. dr. Ioan Albu (ULBS)
Membru CSD - Cercet. șt. dr. Rudolf Gräf (ICSU Sibiu)
Reprezentantul studenților doctoranzi: drd. Urea Tudor

 4. Școala Doctorală de Medicină

Consiliul Școlii Doctorale

Director CSD - Prof. univ. dr. Carmen Domnariu (ULBS)
Membru CSD - Prof. univ. dr. Felicia Gligor (ULBS)
Membru CSD - Prof. univ. dr. Klara Brînzaniuc (UMF Târgu-Mureș)
Reprezentantul studenților doctoranzi: drd. Lixandru Cosmin Ionuț

  5. Școala Doctorală de Teatru și Artele Spectacolului

Consiliul Școlii Doctorale

Director CSD - Prof. univ. dr. Ion Matei Tomuș (ULBS)
Membru CSD - Prof. univ. dr. Constantin Chiriac (ULBS)
Membru CSD - D. H. C. Silviu Purcărete
Reprezentantul studenților doctoranzi: drd. Cămărășan Mariana

6. Școala Doctorală de Teologie

Consiliul Școlii Doctorale

Director CSD - Prof. univ. dr. Paul Brusanowski (ULBS)
Membru CSD - Prof. univ. dr. Ciprian Streza (ULBS)
Membru CSD - Prof. univ. dr. Andreas Müller (Germania)
Reprezentantul studenților doctoranzi: drd. Crețu Daniel Ionuț

HOTĂRÂRI CSUD 2024

Hotărârea CSUD nr. 1 /9.01.2024
Hotărârea CSUD nr. 2 / 23.01.2024
Hotărârea CSUD nr. 3 / 09.02.2024
Hotărârea CSUD nr. 4 / 20.02.2024
Hotărârea CSUD nr. 5 / 12.03.2024
Hotărârea CSUD nr. 6 /2.04.2024
Hotărârea CSUD nr. 7 / 24.04.2024
Hotărârea CSUD nr. 8/ 21.05.2024
Hotărârea CSUD nr. 9/11.06.2024

Anexe CSUD nr. 9/11.06.2024
Regulamentul de organizare și desfășurare a studiilor doctorale la ULBS
Metodologia de acordare a atestatului de abilitare la ULBS
Repartizare locuri pentru admiterea la studiile doctorale pentru anul 2024-2025

Hotărârea CSUD nr. 10/9.07.2024
Hotărârea CSUD nr. 11/12.07.2024

 

 

 

 

 

 

 

ARHIVĂ

HOTĂRÂRI CSUD 2023

Hotărârea CSUD nr. 1 / 13.01.2023
Hotărârea CSUD nr. 2 / 31.01.2023
Hotărârea CSUD nr. 3 / 22.02.2023
Hotărârea CSUD nr. 4 / 14.03.2023
Hotărârea CSUD nr. 5 / 13.04.2023
Hotărârea CSUD nr. 6 / 4.05.2023  Raport al activității IOSUD
Hotărârea CSUD nr. 7 / 11.05.2023
Hotărârea CSUD nr. 8 / 26.05.2023
Hotărârea CSUD nr. 9 / 12.06.2023  
Anexa 1 (Repartizarea locurilor)
Anexa 2 (Lista conducătorilor eligibili)
Anexa 3 (Comisii admitere sesiunea Septembrie 2023)

Hotărârea CSUD nr. 10 / 14.06.2023
Hotărârea CSUD nr. 11 / 26.06.2023   Anexa 1
Hotărârea CSUD nr. 12 / 10.07.2023
Hotărârea CSUD nr.13 / 28.07.2023
Hotărârea CSUD nr. 14/ 8.09.2023  Anexa 1 (prelungiri)    Anexa 2 (retrageri)
Hotărârea CSUD nr. 15 / 23.10.2023  Anexa 1 (perioadă grație)  Anexa 2 (exmatriculări)
Hotărârea CSUD nr. 16 / 14.11.2023

HOTĂRÂRI CSUD 2022

Hotărârea CSUD nr.1 / 18.01.2022  Anexa 1a Anexa 1b
Hotărârea CSUD nr. 2 / 27.01.2022
Hotărârea CSUD nr. 3 / 8.02.2022
Hotărârea CSUD nr.4 / 11.03.2022
Hotărârea CSUD nr. 5 / 1.04.2022
Hotărârea CSUD nr. 6 / 6.05.2022  Anexa 1, Anexa 2, Anexa 3, Anexa 4
Hotărârea CSUD nr.7 / 06.06.2022 Anexa 1, Anexa 2, Anexa 3, Anexa 4, Anexa 5, Anexa 6
Hotărârea CSUD nr. 8 / 1.0.2022
Hotărârea CSUD nr. 9 / 20.07.2022  Anexa 1 Anexa 2  Anexa 3
Hotărârea CSUD nr. 10 / 30.08.2022
Hotărârea CSUD nr. 11 / 20.09.2022
Hotărârea CSUD nr. 12 / 30.09.2022  Anexa 1 (prelungiri), Anexa 2 (exmatriculări)
Hotărârea CSUD nr. 13 / 14.10.2022 Anexa 1 (exmatriculări)
Hotărârea CSUD nr. 14 / 21.11.2022

HOTĂRÂRI CSUD 2021

Hotărârea CSUD nr. 1 / 15.01.2021  Anexa 1
Hotărârea CSUD nr. 2 / 12.02.2021
Hotărârea CSUD nr. 3 / 16.02.2021
Hotărârea CSUD nr. 4/ 5.03.2021  Anexa 1
Hotărârea CSUD nr. 5/26.03.2021
Hotărârea CSUD  nr. 6 /1.04.2021
Hotărârea CSUD nr. 6/1/14.04.2021
Hotărârea CSUD nr. 7 / 26.04.2021
Hotărârea CSUD nr. 8 /21.05.2021
Hotărârea CSUD nr. 9 / 14.06.2021
Hotărârea CSUD nr. 10 / 28.07.2021
Hotărârea CSUD nr. 11 / 10.09.2021   Anexe 
Hotărârea CSUD nr. 12 / 7.10.2021  Anexa 1
Hotărârea CSUD nr. 13 / 14.10.2021
Hotărârea CSUD nr. 14 / 3.11.2021

 

...