Raportul privind activitatea la nivelul IOSUD-ULBS în anul 2022

Raportul privind activitatea la nivelul IOSUD-ULBS în anul 2021

Raport de evaluare internă IOSUD - 2021

Titluri de "Doctor" acordate de Universitatea "Lucian Blaga" din Sibiu

 

Formulare de doctorat

1) Formulare privind admiterea la doctorat

Cerere de înscriere (anexa 2A)  (English form)
Fișa de înscriere la doctorat (anexa 2B)  (English form annex 2B)

CONTRACT DE STUDII UNIVERSITARE DE DOCTORAT PENTRU DOCTORANZII CU FRECVENȚĂ CU BURSĂ - 2023
CONTRACT DE STUDII UNIVERSITARE DE DOCTORAT PENTRU DOCTORANZII CU FRECVENȚĂ FĂRĂ BURSĂ - 2023
CONTRACT DE STUDII UNIVERSITARE DE DOCTORAT PENTRU DOCTORANZII CU FRECVENȚĂ CU TAXĂ - 2023
CONTRACT DE STUDII UNIVERSITARE DE DOCTORAT PENTRU DOCTORANZII CU FRECVENȚĂ CU TAXĂ - grant ULBS -2023

2) Formulare necesare în parcurgerea programului de pregătire universitară avansată

Raport de activitate în cadrul programului de pregătire universitară avansată (english)
Programul individual al studiilor de doctorat   (engleză)
Programul individual al studiilor de doctorat pentru domeniul Teatru și Artele Spectacolului (engleză)
Programul individual al studiilor de doctorat pentru domeniul Medicină (engleză)
Propunere de constituire a comisiei de îndrumare (Anexa 5)
Adeverinţă de participare (english)

3) Formulare necesare în parcurgerea programului de cercetare științifică

Raport de activitate în cadrul programului de cercetare științifică (english)

Documente pentru susținerea proiectului de cercetare științifică de la finele anului I (anexele 8C și 6C)  - cerere și proces-verbal de susținere

Documente pentru susținerea raportului / referatului de cercetare științifică (anexele 8 și 7) - cerere și proces-verbal de susținere

TEMPLATE  raport de cercetare 

4) Alte cereri și documente

Cerere de echivalare
Cerere de intrerupere program de pregatire
Cerere de prelungire a programului de studii doctorale
Cerere de mobilitate academică definitivă la un alt conducător, în cadrul ULBS (transfer)
Cerere de mobilitate (transfer) la o altă universitate
Cotutela (engleză)

5) Formulare necesare pentru depunerea tezei de doctorat în vederea susținerii publice (actualizat conform Ordinului MENCS 3482/2016)

Notă: Depunerea tezei de doctorat va fi demarată cu cel puțin 45 de zile înaintea susținerii publice

 TEMPLATE PENTRU REDACTAREA TEZEI DE DOCTORAT

Atenție! Standardele naționale minimale pentru acordarea titlului de doctor se regăsesc în Ordinul MEN nr. 5110/2018 (sunt aplicabile începând cu 1.10.2018)

Etapa 1 - Depunerea tezei în vederea presusținerii în fața comisiei de îndrumare

Anexa 1 (english) - Cerere pentru presusținerea tezei de doctorat în comisia de îndrumare
Anexa 2 - Acordul de principiu al conducătorului de doctorat privind susținerea tezei în comisia de îndrumare
Anexa 3 - Adeverința privind depunerea tezei de doctorat în vederea presusținerii
Anexa 4 - Procesul-verbal de presusținere a tezei în comisia de îndrumare

NOTĂ:

În prima etapă, teza se va depune pe CD, în format PDF.
CD-ul va fi însoțit de anexele 1 și 2. Anexa 3 va fi eliberată de personalul Biroului de Studii Doctorale, iar anexa 4 va fi completată doar după presusținerea în comisia de îndrumare.

 

Etapa 2 - Depunerea tezei în vederea susținerii publice

Anexa 5 - Adeverință privind depunerea tezei la Biblioteca Centrală a ULBS (cu minim 20 de zile înainte de data susținerii publice)
Anexa 6 - Cerere privind aprobarea comisiei de susținere publică a tezei de doctorat (cu minim 20 de zile înainte de data susținerii publice)
Anexa 7 (english) - Cerere privind aprobarea susținerii publice a tezei de doctorat (cu minim 20 de zile înainte de data susținerii publice)
Anexa 8 (english) - Declarația doctorandului privind publicarea tezei de doctorat
Anexa 9 (english) - Declarație pe proprie răspundere privind originalitatea tezei de doctorat

Dosarul tipărit va cuprinde toate anexele de mai sus, alături de următoarele documente:

 • copii după certificatul de naștere, certificatul de căsătorie, diploma de bacalaureat, diploma de licență și foaia matricolă, diploma de master și foaia matricolă
 • rezumatul tezei în limba română (care va conține cuprinsul tezei și cuvintele-cheie)
 • rezumatul tezei în limba engleză (care va conține cuprinsul tezei și cuvintele-cheie)
 • un exemplar tipărit al tezei de doctorat, însoțit de un CD cu teza în format pdf.
 • lista lucrărilor publicate semnată olograf
 • CV-ul doctorandului
 • referatul conducătorului de doctorat
 • rezoluția conducătorului de doctorat privind raportul de similitudine

Dosarul tipărit va fi însoțit de un dosar electronic (pe CD), care va cuprinde următoarele documente, în format pdf.:

 • CV-ul doctorandului
 • lista lucrărilor publicate semnată
 • articolele publicate in extenso
 • rezumatul tezei în limba română (care va conține cuprinsul tezei și cuvintele-cheie)
 • rezumatul tezei în limba engleză (care va conține cuprinsul tezei și cuvintele-cheie)
 • copie a cărții de identitate
 • copie a certificatului de naștere
 • copie a certificatului de căsătorie (în cazul schimbării numelui)

Pentru detalii, vă rugăm să consultați Procedura operațională privind evaluarea și susținerea tezelor de doctorat