ULBS: "Lucian Blaga" University of Sibiu
Știri și evenimente
Informaţii Generale
Domenii şi conducători
 
Documente
 
Teza de doctorat si teze de abilitare
 
Cursuri
 
Arhivă
 
Legislație
 
CSUD
 

 

Română English
Caută

Documente

 

Titluri de "Doctor" acordate de Universitatea "Lucian Blaga" din Sibiu

 

Raport de autoevaluare a activității IOSUD Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu

 

Formulare de doctorat

1) Formulare privind admiterea la doctorat

Cerere de inscriere (anexa 2A)

Fisa de inscriere la doctorat (anexa 2B)

CONTRACT DE STUDII UNIVERSITARE DE DOCTORAT PENTRU DOCTORANZII CU FRECVENȚĂ CU BURSĂ - 2016

CONTRACT DE STUDII UNIVERSITARE DE DOCTORAT PENTRU DOCTORANZII CU FRECVENȚĂ CU TAXĂ - 2016

CONTRACT DE STUDII UNIVERSITARE DE DOCTORAT PENTRU DOCTORANZII CU FRECVENȚĂ FĂRĂ BURSĂ - 2016

 

2) Formulare necesare în parcurgerea programului de pregătire universitară avansată

Raport de activitate în cadrul programului de pregătire universitară avansată (english)

Planul individual al studiilor de doctorat

Propunere de constituire a comisiei de îndrumare (Anexa 5)

Adeverinţă de participare (english)

 

3) Formulare necesare în parcurgerea programului de cercetare științifică

Raport de activitate în cadrul programului de cercetare științifică (english)

Cerere de susţinere a proiectului de cercetare (anexa8c)

Proces-verbal de susţinere a proiectului de cercetare (Anexa 6C)

Cerere de referat (anexa 8)

Proces-verbal de referat (Anexa 7)

 

4) Alte cereri și documente

Cerere de echivalare

Cerere de intrerupere program de pregatire

Cerere de prelungire a programului de studii doctorale

Cerere de transfer la un alt conducător, în cadrul ULBS

Cerere de mobilitate (transfer) la o altă universitate

Cotutela (engleză)

 

5) Formulare necesare pentru depunerea tezei de doctorat în vederea susținerii publice (actualizat conform Ordinului MENCS 3482/2016)

Notă: Depunerea tezei de doctorat va fi demarată cu cel putin 45 de zile înaintea susținerii publice

NOU!! TEMPLATE PENTRU REDACTAREA TEZEI DE DOCTORAT (pentru tezele care vor fi susținute după 1 ianuarie 2018)

 

Etapa 1 - Depunerea tezei în vederea presusținerii în fața comisiei de îndrumare

Anexa 1 (english) - Cerere pentru presusținerea tezei de doctorat în comisia de îndrumare

Anexa 2 - Acordul de principiu al conducătorului de doctorat privind susținerea tezei în comisia de îndrumare

Anexa 3 - Adeverința privind depunerea tezei de doctorat în vederea presusținerii

Anexa 4 - Procesul-verbal de presusținere a tezei în comisia de îndrumare

 

Etapa 2 - Depunerea tezei în vederea susținerii publice

Anexa 5 - Adeverință privind depunerea tezei la Biblioteca Centrală a ULBS

Anexa 6 - Cerere privind aprobarea comisiei de susținee publică a tezei de doctorat

Anexa 7 (english) - Cerere privind aprobarea susținerii publice a tezei de doctorat

Anexa 8 (english) - Declarația doctorandului privind publicarea tezei de doctorat

Anexa 9 (english) - Declarație pe proprie răspundere privind originalitatea tezei de doctorat

 

Dosarul tipărit va cuprinde toate anexele de mai sus, alături de următoarele documente:

  • copii după certificatul de naștere, certificatul de căsătorie, diploma de bacalaureat, diploma de licență și foaia matricolă, diploma de master și foaia matricolă
  • rezumatul tezei în limba română (care va conține cuprinsul tezei și cuvintele-cheie)
  • rezumatul tezei în limba engleză (care va conține cuprinsul tezei și cuvintele-cheie)
  • un exemplar tipărit al tezei de doctorat
  • lista lucrărilor publicate
  • CV-ul doctorandului
  • referatul conducătorului de doctorat
  • raportul de similitudine care include rezoluția conducătorului de doctorat și, după caz, a altor persoane care au analizat raportul

Dosarul tipărit va fi însoțit de un dosar electronic, pe CD. Pentru detalii, vă rugăm să consultați Procedura operațională privind evaluarea și susținerea tezelor de doctorat

 

 

 

 

Informatii Contact ULBS | Sitemap ULBS | Cerinţe Browser | Pentru sugestii vă rugăm contactaţi webmaster-ul.

Copyright © 1998-2018 Centrul de Comunicaţii | Termeni de utilizare
comparable
butch-rapid