Teze 2024

LUNA IANUARIE 2024

Domeniul FINANȚE, coordonator Prof. univ. dr. Gabriela DOBROTĂ
DoctorandCÂRLAN  (căs. Tămaș) NICOLETA ADRIANA rezumat (engleză ) CV Prof. G. Matei, CV Prof. D. Pîrvu, CV Prof. M. Ungureanu

 

LUNA MARTIE 2024

Domeniul MEDICINĂ, coordonator Prof. univ. dr. Felicia GLIGOR
DoctorandVINTILĂ IOAN BOGDAN rezumat (engleză) CV Prof. G. Filip, CV Prof. M. Mureșan, CV Prof. R. Fleacă

LUNA APRILIE 2024

Domeniul MEDICINĂ, coordonator Prof. univ. dr. Romeo MIHĂILĂ
Doctorand – CATANĂ (căs. Vlădoiu) MARIA GABRIELA   rezumat(engleză), CV prof. C. Tiu, CV cert. șt. II A. Roceanu, CV Conf. C. Băcilă

LUNA MAI 2024

Domeniul DREPT, coordonator Prof. univ. dr. Bianca GUȚAN
DoctorandCIOBANU RADU  rezumat (englezăCV Prof. R. Bercea, CV Conf. C. Moldovan, CV Conf. C. Petică-Roman

Domeniul INGINERIE ȘI MANAGEMENT, coordonator Prof. univ. dr. Claudiu Vasile KIFOR
DoctorandOLTEANU (căs. Țîrlea) ANCA VICTORIA  rezumat (englezăCV Prof. S. G. Popescu, CV Prof. M. Dragomir, CV Prof. M. Cioca

Domeniul DREPT, coordonator Prof. univ. dr. Manuel GUȚAN
DoctorandGOGOAȘE ELENA LOREDANA  rezumat (englezăCV Prof. V. Ciucă, CV Prof. M. D. Bob-Bocșan, CV Cercet.șt.dr. II  J. Derzsi

 

LUNA IUNIE 2024

Domeniul MEDICINĂ, coordonator Prof. univ. dr. Carmen Daniela DOMNARIU
DoctorandBURCHEA (căs. Gligor) LAURA ELENA  rezumat  (engleză)  CV Prof. L. Rogozea, CV Prof. P. Armean, Conf. L. Ognean

Domeniul CALCULATOARE ȘI TEHNOLOGIA INFORMAȚIEI, coordonator Prof. univ. dr. Remus BRAD
DoctorandOGREAN GHEORGHE VALENTIN  rezumat (englezăCV Prof. D. Gorgan, CV Prof. V. I. Manta, CV Prof. A. Florea

Domeniul MEDICINĂ, coordonator Prof. univ. dr. Romeo Gabriel MIHĂILĂ
DoctorandBOITOR OVIDIU  rezumat (englezăCV Prof. M. Burlibașa, CV Prof. A. Ș.  Mesaroș, CV Conf. L. Ștef

 

LUNA IULIE 2024

Domeniul Teatru și Artele Spectacolului, coordonator Prof. univ. dr. Octavian SAIU
DoctorandMOHAMED (căs. Bucher-Mohamed) FATMA  rezumat (engleză)  Prof. M. Râlea, Conf. C. Ciobotari, Conf. S. Sabadoș

Domeniul Teatru și Artele Spectacolului, coordonator Prof. univ. dr. Octavian SAIU
DoctorandMATIOC ADRIAN GHEORGHE  rezumat (engleză)  Prof. M. Râlea, Conf. C. Ciobotari, Conf. S. Sabadoș