Informații privind ADMITEREA la studiile universitare de doctorat,  Sesiunea Septembrie 2022

 

 

REZULTATELE FINALE ALE EXAMENULUI DE ADMITERE LA STUDIILE UNIVERSITARE DE DOCTORAT, SESIUNEA SEPTEMBRIE 2022

în urma contestațiilor și conform Hotărârii Comisiei Centrale de Admitere a ULBS, din data de 16.09.2022, privind redistribuirea locurilor

Candidați admiși pe locuri cu frecvență cu bursă
Candidați admiși pe locuri cu frecvență fără bursă
Candidați admiși pe locuri cu frecvență redusă cu taxă
Candidați admiși pe locuri alocate pentru Românii de pretutindeni
Candidați străini (non-UE) admiși
Candidați respinși

REZULTATE CONTESTAȚII

  • Se respinge contestația înregistrată cu numărul 386 din 20.09.2022

  • Se respinge contestația înregistrată cu numărul 387 din 20.09.2022

 

NOTĂ:  Pentru semnarea contractelor de studii și aducerea actelor în original veți fi contactați în cel mai scurt timp pe e-mail de către Biroul de studii doctorale

 

 

 

 

 

 

ANUNȚ privind ora și locul desfășurării colocviilor de admitere (fără domeniul Teologie)
ANUNȚ privind ora și locul desfășurării colocviilor de admitere pentru domeniul TEOLOGIE
REGULAMENTUL DE ADMITERE la studiile universitare de doctorat în anul universitar 2022-2023
ANUNȚ privind Calendarul și documentele necesare înscrierii la  concursul de admitere la studiile doctorale pentru anul universitar 2022-2023
NOTĂ: Colocviul de admitere la studiile doctorale pentru domeniul Teologie se va susține în data de 16 septembrie 2022, ora 10.
ANUNȚ privind susținerea online a examenului pentru obținerea certificatului lingvistic 
CERERE pentru  înscrierea la examenul pentru obținerea certificatului lingvistic (Anexa 3)
ANUNȚ privind taxele pentru anul universitar 2022-2023
Repartizarea locurilor aferente admiterii la studiile universitare de doctorat, sesiunea Septembrie 2022
Lista nominală a conducătorilor de doctorat eligibili pentru admiterea la studiile doctorale, sesiunea Septembrie 2022

 

Formulare necesare (se vor regăsi și în platforma Admitere online):

Înscrierea se efectuează exclusiv ONLINE, pe platforma Admitere Online. Vă rugăm să completați în platformă numele complet din certificatul de naștere.

 

 

 

 

 

 

Informații privind ADMITEREA la studiile universitare de doctorat,  Sesiunea Septembrie 2021
REZULTATELE FINALE ALE CONCURSULUI DE ADMITERE LA STUDIILE UNIVERSITARE DE DOCTORAT, SESIUNEA SEPTEMBRIE 2021
Admiși pe locuri cu frecvență cu bursă
Admiși pe locuri cu frecvență fără bursă
Admiși pe locuri cu frecvență redusă cu taxă
Candidați străini admiși
Candidați respinși

Ora desfășurării colocviilor de admitere la doctorat din data de 15 septembrie 2021

Pentru anul universitar 2021-2022, înscrierea la studiile universitare de doctorat se realizează on-line: https://admitere.ulbsibiu.ro/ 
 Regulamentul de admitere la studiile universitare de doctorat în anul universitar 2021-2022
LISTA NOMINALĂ A CONDUCĂTORILOR DE DOCTORAT PENTRU SESIUNEA DE ADMITERE SEPTEMBRIE 2021
REPARTIZAREA LOCURILOR PE DOMENII, PENTRU SESIUNEA DE ADMITERE SEPTEMBRIE 2021
ANUNȚ PRIVIND TAXELE PENTRU STUDIILE UNIVERSITARE DE DOCTORAT ÎN ANUL 2021-2022
*Notă: plata taxei de admitere se va face în contul: RO98TREZ57620F330500XXXX, TREZORERIA SIBIU, COD FISCAL 4480173
Formulare necesare (se vor regăsi și în platforma Admitere online):

Informații privind testarea pentru obținerea examenului de competență lingvistică
Testarea pentru obținerea certificatului de competență lingvistică se va organiza online, în zilele de 6 septembrie 2021, respectiv 9 septembrie 2021, după cum urmează:

  • Limba franceză: ora 9
  • Limba germană: ora 10
  • Limba engleză: ora 12

- Pentru testarea din 6 septembrie 2021, candidații se vor înscrie în perioada 1 - 3 septembrie 2021, prin completarea unei cereri și transmiterea ei pe email la adresa Centrului de Limbi Străine: centru.limbistraine@ulbsibiu.ro 

- Candidații care nu au susținut proba lingvistică în data de 6 septembrie, se vor putea înscrie în zilele de 7 și 8 septembrie 2021 pentru testarea organizată în data de 9 septembrie 2021. Înscrierea se va face prin completarea cererii mai-sus menționate.

Taxa de examinare și eliberare a certificatului de competență lingvistică se va achita prin virament bancar, în contul:
ULBS:  RO98TREZ57620F330500XXXX, TREZORERIA SIBIU, COD FISCAL 4480173, cu mențiunea „Centrul de Limbi Străine – testare competență lingvistică”
 Dovada plății se va transmite pe adresa de email a Centrului de Limbi Străine a Facultății de Litere și Arte     centru.limbistraine@ulbsibiu.ro 

 Cuantumul taxei este de 100 de lei pentru absolvenții ULBS și de 200 de lei pentru persoanele fizice din afara ULBS, conform Hotărârii Senatului ULBS din 25.03.2021

  • Informații privind ADMITEREA la studiile universitare de doctorat, Sesiunea Septembrie 2020

REZULTATELE CONCURSULUI DE ADMITERE LA STUDIILE UNIVERSITARE DE DOCTORAT, SESIUNEA SEPTEMBRIE 2020
- Admiși pe locurile cu frecvență cu bursă
- Admiși pe locurile cu frecvență fără bursă
- Admiși pe locurile cu frecvență redusă cu taxă
- Admiși pe locuri pentru etnici români
- Candidați străini admiși
- Candidați respinși
REZULTATUL CONTESTAȚIILOR DEPUSE în urma examenului de admitere la studiile doctorale, sesiunea Septembrie 2020
Anunț privind calendarul admiterii la studiile universitare de doctorat în anul universitar 2020-2021

Anunț privind examenul de competență lingvistică
Anunț privind taxele pentru studiile universitare de doctorat în anul 2020-2021
Regulament privind concursul de admitere la studiile universitare de doctorat, sesiunea Septembrie 2020
Lista conducătorilor de doctorat pentru admiterea la studiile universitare de doctorat, sesiunea Septembrie 2020
Procedura privind desfășurarea online a concursului de admitere la studiile universitare de doctorat, sesiunea Septembrie 2020
Procedura privind desfășurarea online a examenului de competență lingvistică  
Cerere pentru participarea online la examenul de competență lingvistică