Informații privind ADMITEREA la studiile universitare de doctorat, Sesiunea Septembrie 2018

 

      REZULTATELE FINALE ALE COLOCVIULUI DE ADMITERE LA STUDIILE UNIVERSITARE DE DOCTORAT, SESIUNEA SEPTEMBRIE 2018

 

           ADMIȘI PE LOCURI CU FRECVENȚĂ CU BURSĂ

           ADMIȘI PE LOCURI CU FRECVENȚĂ FĂRĂ BURSĂ (fără taxă)

          ADMIȘI PE LOCURI CU FRECVENȚĂ REDUSĂ FĂRĂ BURSĂ (fără taxă)

          ADMIȘI PE LOCURI CU TAXĂ

          CANDIDAȚI RESPINȘI

       

          REZULTATE CONTESTAȚII:

         Contestația înregistrată la Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu cu nr. 4048 / 17.09.2018 a fost respinsă

       Pentru confirmarea locului obținut în urma colocviului de admitere la studiile universitare de doctorat, sesiunea Septembrie 2018, toți candidații declarați admiși vor achita taxa de înmatriculare în valoare de 500 de lei.

        Candidații admiși pe locurile cu taxă vor achita, pe lângă taxa de înmatriculare, prima tranșă din taxa de școlarizare în valoare de 2520 de lei (40% din taxa de școlarizare).

        Plata se poate face la Casieria Universității „Lucian Blaga” din Sibiu, de luni până joi în intervalul orar 9-13, și vineri de la 9-11.

        Candidații declarați admiși care vor alege să achite taxele prin transfer bancar, sunt rugați să plătească în următorul cont:

                         RO98TREZ57620F330500XXXXTREZORERIA SIBIU, COD FISCAL 4480173

          În cazul achitării prin virament bancar, candidații sunt rugați să transmită copia după ordinul de plată la adresa de mail: dep.doctorate@ulbsibiu.roPe ordinul de plată trebuie menționate numele candidatului, tipul taxei (de înmatriculare sau școlarizare) și numele conducătorului de doctorat.

         Conform calendarului admiterii, termenul limită de confirmare a locului obținut este 27 septembrie 2018

 

 

Regulamentul de admitere la studiile universitare de doctorat în anul universitar 2018-2019

        Regulamentul de admitere la programele de studii din cadrul ULBS în anul universitar 2018/2019

       REPARTIZAREA LOCURILOR PE DOMENII LA STUDIILE UNIVERSITARE DE DOCTORAT, SESIUNEA SEPTEMBRIE 2018

 

 

  • Formulare necesare depunerii dosarului de înscriere:

         -  Cerere de înscriere (anexa 2A)    (english)

          -  Fișa personală  (anexa 2B)         (english)

          -  Structura proiectului de cercetare    (english)