Informații privind ADMITEREA la studiile universitare de doctorat, Sesiunea Septembrie 2018

 

      REZULTATELE COLOCVIULUI DE ADMITERE LA STUDIILE UNIVERSITARE DE DOCTORAT, SESIUNEA SEPTEMBRIE 2018

           ADMIȘI PE LOCURI CU FRECVENȚĂ CU BURSĂ

           ADMIȘI PE LOCURI CU FRECVENȚĂ FĂRĂ BURSĂ (fără taxă)

          ADMIȘI PE LOCURI CU FRECVENȚĂ REDUSĂ FĂRĂ BURSĂ (fără taxă)

          ADMIȘI PE LOCURI CU TAXĂ

          CANDIDAȚI RESPINȘI

         Atenție!

         Eventualele contestații se pot depune la Registratura ULBS până la data de 18 septembrie 2018, ora 12.

 

 

 

      Regulamentul de admitere la studiile universitare de doctorat în anul universitar 2018-2019

        Regulamentul de admitere la programele de studii din cadrul ULBS în anul universitar 2018/2019

       REPARTIZAREA LOCURILOR PE DOMENII LA STUDIILE UNIVERSITARE DE DOCTORAT, SESIUNEA SEPTEMBRIE 2018

 

 

  • Formulare necesare depunerii dosarului de înscriere:

         -  Cerere de înscriere (anexa 2A)    (english)

          -  Fișa personală  (anexa 2B)         (english)

          -  Structura proiectului de cercetare    (english)