Conform Hotărârii Senatului nr. 2083 / 30.05.2022 a fost aprobat cuantumul taxelor de școlarizare pentru studiile de doctorat aferente anului universitar 2022-2023, după cum urmează:

Anul I (doctoranzi înmatriculați în anul 2022) – 6800 lei

Anul II (doctoranzi înmatriculați în anul 2021)  – 7000 lei

Anul III (doctoranzi înmatriculați în anul 2020)  – 7200 lei

Anul IV – domeniul Medicină (doctoranzi înmatriculați în anul 2019) – 7300 lei

Informații privind modalitățile de plată a taxei de școlarizare, precum și a taxelor administrative (admitere, întrerupere, prelungire transfer):

 – în contul ULBS: RO98TREZ57620F330500XXXXTREZORERIA SIBIU, COD FISCAL 4480173. Candidații care se află în străinătate pot achita contravaloarea taxei de înmatriculare și a primei tranșe în euro, folosind următorul cont bancar: RO44RNCB0227036041020003, BCR, Sediul Emil Cioran nr 1, COD SWIFT RNCB ROBU.

Doctoranzii care achită prin virament bancar sunt rugați să transmită copia după ordinul de plată la adresa de e-mail: dep.doctorate@ulbsibiu.ro. Pe ordinul de plată trebuie menționate numele candidatului, tipul taxei (de înmatriculare sau școlarizare) și numele conducătorului de doctorat.

Online, după autentificarea în contul personal din platforma UMS, accesând secțiunea Financiar , meniu Plăți.

– la casieria Universității „Lucian Blaga” din Sibiu, curtea Rectoratului, intrarea A.

Programul casieriei centrale:  Luni-Joi: 9 – 13 Vineri: 9 – 11

Ghidul de utilizare, lista taxelor care pot fi plătite și informații privind securitatea tranzacțiilor se găsesc pe pagina web dedicată http://support.ulbsibiu.ro/plataonline