Informații privind modalitățile de plată a taxei de școlarizare la studiile unversitare de doctorat

Programul casieriei centrale:  Luni-Joi: 9 – 13 Vineri: 9 – 11

Taxa poate fi achitată și în contul ULBS: RO98TREZ57620F330500XXXXTREZORERIA SIBIU, COD FISCAL 4480173.

Candidații care se află în străinătate pot achita contravaloarea taxei de înmatriculare și a primei tranșe în euro, folosind următorul cont bancar: RO44RNCB0227036041020003, BCR, Sediul Emil Cioran nr 1, COD SWIFT RNCB ROBU

Doctoranzii care achită prin virament bancar sunt rugați să transmită copia după ordinul de plată la adresa de mail: dep.doctorate@ulbsibiu.roPe ordinul de plată trebuie menționate numele candidatului, tipul taxei (de înmatriculare sau școlarizare) și numele conducătorului de doctorat.

Toți doctoranzii ULBS vor putea să-și achite taxele de școlarizare și taxele administrative online, după autentificarea în contul personal din platforma UMS, accesând secțiunea Financiar , meniu Plăți.

Ghidul de utilizare, lista taxelor care pot fi plătite și informații privind securitatea tranzacțiilor se găsesc pe pagina web dedicată http://support.ulbsibiu.ro/plataonline