Conferinţa ştiinţifică interuniversitară „Prevenirea şi combaterea criminalităţii – probleme, soluţii şi perspective”, ediţia a V-a

  • April 6, 2023
Şcoala doctorală “Ştiinţe penale şi drept public” a  Academiei “Ştefan cel Mare” a MAI a Republicii Moldova are deosebita onoare să vă adreseze invitaţia de a participa la lucrările Conferinţei ştiinţifice interuniversitară cu participare internaţională „Prevenirea şi combaterea criminalităţii – probleme, soluţii şi perspective”, ediţia a V-a, care va avea loc la data de 18 mai 2023, în format online, cu începere de la ora 10:00.

     Conferinta este înregistrată pe Platforma manifestărilor științifice din Republica Moldova şi în Registrul național al manifestărilor științifice aprobat de Agenția Națională de

Asigurare a Calității în Educație și Cercetare (ANACEC), iar culegerea de materiale ale conferinței va fi editată și inclusă în baze de date naționale și internaționale. https://conferinte.stiu.md/event_page/622 

  Termeni:
  01.05.2023: Înscrierea în programul conferinței. Formularul de înscriere se anexează şi trebuie expediat la email-ul: victor.motpan@mai.gov.md sau vik.job21@gmail.com
  10.05.2023: Prezentarea articolului pentru publicare. Cerințe de redactare se anexează
  Informatii suplimentare la adresa: https://www.academy.police.md/scoala-doctorala
  Persoana de contact: MOŢPAN Victor,
  specialist principal al Şcolii doctorale “Ştiinţe penale şi drept public” a Academiei “Ştefan cel Mare” a MAI al R. Moldova