Teze 2020

Luna MARTIE 2020

Domeniul – DREPT, coordonator Prof.univ.dr. Teodor BODOAȘCĂ
Doctorand – BOGORIN-OCEANU ALINA RAMONA  rezumat (engleză)  CV Prof. C. Jugastru CV Prof. V. LozneanuCV Conf. A. Gavrilescu

Domeniul – INGINERIE ȘI MANAGEMENT, coordonator Prof.univ.dr. Dan Maniu DUȘE
Doctorand – SIMO ILDIKO  rezumat  (engleză)  CV Prof. P. BerceCV Prof. M. Popa, CV Prof. L. Cioca

Luna IANUARIE  2020

Domeniul – DREPT, coordonator Prof.univ.dr. Teodor BODOAȘCĂ
Doctorand – SFÂRLOG TUDOR VLAD   rezumat  (engleză)  CV Prof. V. RoșCV Conf. P. PopoviciCV Conf. A. Circa

Domeniul – DREPT, coordonator Prof.univ.dr. Teodor BODOAȘCĂ
DoctorandMARIN DANIEL VASILE   rezumat  (engleză)  CV Conf. C. HageanuCV Prof. V. LozneanuCV Conf. E. Hurubă

Domeniul – ISTORIE, coordonator Prof.univ.dr. Sabin Adrian LUCA
DoctorandPALAGHIE VASILE  rezumat (englezăCV Prof. G. LazaroviciCV. Conf. M. CiutăCV Cercet.șt.dr. M. Lazarovici

Domeniul – ECONOMIE, coordonator Prof.univ.dr. Ilie ROTARIU
Doctorand –  NEAGU (căs. Oprea) RALUCA IOANA   rezumat (englezăCV Prof. L. Cismaș, Prof. C. Duguleană, Conf. S. Mărginean

Domeniul – TEOLOGIE, coordonator Prof.univ.dr. Nicolae CHIFĂR
DoctorandGAFIȚA EMANUEL  rezumat  (englezăCV. Prof. I.V. Leb CV Prof. E. BăbușCV Prof. P. Brusanowski

Domeniul – ECONOMIE, coordonator Prof.univ.dr. Anatolie CARAGANCIU
DoctorandMARCU (căs. Erincz) ALICIA  rezumat  (englezăCV Prof. E. DruicăCV Prof. I. RotariuCV Prof. A. Bratu