ORARUL ȘCOLII DOCTORALE ÎN ANUL UNIVERSITAR 2018-2019

 

PLANUL DE ÎNVĂȚĂMÂNT al Programului de pregătire universitară avansată din cadrul studiilor doctorale, pentru anul universitar 2018-2019

 

SEMESTRUL II

DOMENIUL DE DOCTORAT MEDICINĂ

CURS: HEMATOLOGIE CLINICĂ

CURS: Metodologia cercetării în medicină

CURS: Cercetare fundamentală-metode moderne de diagnostic de laborator

CURS: Mecanisme fiziopatogenice și fiziopatologia insuficienței respiratorii acute

 

 

 

SEMESTRUL I

CURS: METODOLOGIA CERCETĂRII ȘTIINȚIFICE, ETICĂ ȘI INTEGRITATE ACADEMICĂ (valabil pentru toate domeniile de doctorat

DOMENIUL FUNDAMENTAL DE DOCTORAT ȘTIINȚE INGINEREȘTI

CURS 1: Proiectarea și dezvoltarea avansată a produselor și proceselor (valabil pentru domeniile Inginerie industrială și Inginerie mecanică)

CURS 2: Managementul cercetării experimentale (valabil pentru domeniile Inginerie industrială, Inginerie mecanică și Inginerie și management)

CURS 3: Tehnici de informare și comunicare în cercetarea doctorală (valabil pentru domeniul Inginerie și management)

CURS 4Managementul cunoștințelor în cercetarea științifică  (valabil pentru domeniul Inginerie și management)

CURS pentru doctoranzii din cadrul Facultății de Științe și ȘAIAPM: Dezvoltarea durabilă a produselor

 

ORAR:  DOMENIUL DE DOCTORAT DREPT

 ORAR: DOMENIUL FUNDAMENTAL DE DOCTORAT ȘTIINȚE ECONOMICE (Cibernetică și statistică, Economie, Finanțe, Management)

ORAR: DOMENIUL DE DOCTORAT FILOLOGIE

 ORAR: DOMENIUL DE DOCTORAT ISTORIE

ORAR: DOMENIUL DE DOCTORAT TEOLOGIE

 

DOMENIUL DE DOCTORAT MEDICINĂ

CURS 1:  METODE DE CERCETARE IN ANATOMIA CLINICA

CURS 2CERCETARE ȘI EXPLORARE CLINICĂ ȘI PARACLINICĂ ÎN OFTALMOLOGIE, CU IMPLICAȚII ÎN PATOLOGIA GENERALĂ

 

DOMENIUL DE DOCTORAT TEATRU ȘI ARTELE SPECTACOLULUI

CURS 1: Managementul cultural contemporan

CURS 2Teoria și practica artelor spectacolului în contextul cultural contemporan

CURS 3Teoria și practica cercetării științifice în domeniul artelor spectacolului și managementului cultural