ORARUL ȘCOLII DOCTORALE ÎN ANUL UNIVERSITAR 2018-2019

 

 

SEMESTRUL I

CURS: METODOLOGIA CERCETĂRII ȘTIINȚIFICE (valabil pentru toate domeniile de doctorat)

 

DOMENIUL FUNDAMENTAL DE DOCTORAT ȘTIINȚE INGINEREȘTI

CURS 1: Proiectarea și dezvoltarea avansată a produselor și proceselor (valabil pentru domeniile Inginerie industrială și Inginerie mecanică)

CURS 2: Managementul cercetării experimentale (valabil pentru domeniile Inginerie industrială, Inginerie mecanică și Inginerie și management)

CURS 3: Tehnici de informare și comunicare în cercetarea doctorală (valabil pentru domeniul Inginerie și management)

CURS 4 : Managementul cunoștințelor în cercetarea științifică  (valabil pentru domeniul Inginerie și management)

 

ORAR:  DOMENIUL DE DOCTORAT DREPT

 ORAR: DOMENIUL FUNDAMENTAL DE DOCTORAT ȘTIINȚE ECONOMICE (Cibernetică și statistică, Economie, Finanțe, Management)

 ORAR: DOMENIUL DE DOCTORAT ISTORIE

ORAR: DOMENIUL DE DOCTORAT TEOLOGIE

 

DOMENIUL DE DOCTORAT MEDICINĂ

CURS 1:  METODE DE CERCETARE IN ANATOMIA CLINICA

CURS 2CERCETARE ȘI EXPLORARE CLINICĂ ȘI PARACLINICĂ ÎN OFTALMOLOGIE, CU IMPLICAȚII ÎN PATOLOGIA GENERALĂ

 

DOMENIUL DE DOCTORAT TEATRU ȘI ARTELE SPECTACOLULUI

CURS 1: Managementul cultural contemporan

CURS 2Teoria și practica artelor spectacolului în contextul cultural contemporan

CURS 3Teoria și practica cercetării științifice în domeniul artelor spectacolului și managementului cultural