ORARUL ȘCOLII DOCTORALE ÎN ANUL UNIVERSITAR 2017-2018

SEMESTRUL II

DOMENIUL DE DOCTORAT: MEDICINĂ

Curs: Mecanisme fiziopatogenice și fiziopatologia insuficienței respiratorii acute
Curs: HEMATOLOGIE CLINICĂ ȘI APLICAȚII HEMATOLOGICE ÎN CERCETARE
Curs: Metodologia cercetării în medicină
Curs: Cercetare fundamentală-metode moderne de diagnostic de laborator

SEMESTRUL I

CURS: METODOLOGIA CERCETĂRII ȘTIINȚIFICE (valabil pentru toate domeniile de doctorat)

DOMENIUL DE DOCTORAT: CALCULATOARE ȘI TEHNOLOGIA INFORMAȚIEI

Curs:

DOMENIUL DE DOCTORAT: MANAGEMENT, ECONOMIE, FINANȚE, CIBERNETICĂ ȘI STATISTICĂ
DOMENIUL DE DOCTORAT: MEDICINĂ

Curs:Metode de cercetare și explorare în oftalmologie în corelație cu patologia sistemică
Curs: Metode de cercetare în anatomia clinică

DOMENIUL DE DOCTORAT: FILOLOGIE
DOMENIUL DE DOCTORAT: INGINERIE INDUSTRIALĂ ( Facultatea de Inginerie), INGINERIE MECANICĂ

Curs: Managementul cercetării experimentale
Curs: Proiectarea și dezvoltarea avansată a produselor și proceselor

DOMENIUL DE DOCTORAT: INGINERIE ȘI MANAGEMENT

Curs: Managementul cercetării experimentale
Curs: Managementul cunoașterii în cercetarea științifică
Curs: Tehnici de informare si comunicare in cercetarea doctorala

DOMENIUL DE DOCTORAT: INGINERIE INDUSTRIALĂ (Facultatea de ȘAIAPM)

Curs: Managementul cercetării experimentale
Curs: Dezvoltarea durabilă a produselor

DOMENIUL DE DOCTORAT: ISTORIE
DOMENIUL DE DOCTORAT: TEOLOGIE
DOMENIUL DE DOCTORAT: TEATRU ȘI ARTELE SPECTACOLULUI

Curs: Managementul cultural contemporan
Curs: Teoria și practica artelor spectacolului în contextul cultural contemporan
Curs: Teoria și practica cercetării științifice în domeniul artelor spectacolului și managementului cultural

DOMENIUL DE DOCTORAT: DREPT

18.11. 2017, ora 9.oo: Curs/aplicații Metodologia dreptului comparat
18.11.2017, ora 14.00: Curs/aplicațiiInfluența Cedo asupra dreptului intern
9.12.2017, ora 9.oo: Curs/aplicații Metodologia dreptului comparat
9.12.2017, ora 14.00: Curs/aplicații Influența Cedo asupra dreptului intern
13.01.2018, ora 9.oo: Curs/aplicații Metodologia dreptului comparat
13.01.2018, ora 14.00: Curs/aplicații Influența Cedo asupra dreptului intern