ULBS: "Lucian Blaga" University of Sibiu
Știri și evenimente
Informaţii Generale
Domenii şi conducători
 
Documente
 
Teza de doctorat si teze de abilitare
 
Cursuri
 
Arhivă
 
Legislație
 
CSUD
 

 

Română English
Caută

Legislație

 

 

NOU!

 

Procedura Operațională - Organizarea și desfășurarea procesului de obținere a atestatului de abilitare în cadrul ULBS

Ordinul nr. 6129/2016 privind aprobarea standardelor minimale necesare şi obligatorii pentru conferirea titlurilor didactice din învăţământul superior, a gradelor profesionale
de cercetare-dezvoltare, a calităţii de conducător de doctorat şi a atestatului de abilitare

Notă: Pentru întocmirea dosarului de abilitare, vă rugăm să luați în considerare condițiile menționate în adresa MEN nr. 36463/25.07.2017.

 

 

Procedură Operațională - Recunoașterea automată de către ULBS a calității de conducător de doctorat obținută în instituții de învățământ universitar acreditate din străinătate

Metodologia de desemnare a membrilor consiliului pentru studii universitare de doctorat de la IOSUD - Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu

Procedura operațională privind evaluarea și susținerea tezelor de doctorat

Ordin 3482/24.03.2016 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Consiliului Național de Atestare a Titlurilor, Diplomelor și Certificatelor Universitare

Metodologia privind organizarea și desfășurarea procesului de obținere a atestatului de abilitare în cadrul Universității „Lucian Blaga” din Sibiu

 

REGULAMENTUL DE ORGANIZARE ȘI DESFĂȘURARE A CONCURSULUI DE ADMITERE LA STUDIILE UNIVERSITARE DE DOCTORAT ÎN ANUL 2017-2018

 

Legea 49/14.03.2013 privind organizarea studiilor universitare

Regulamentul ULBS privind organizarea şi desfăşurarea studiilor universitare de doctorat, aprobat în Şedinţa Senatului din 28.09.2017

LEGEA EDUCAŢIEI 1/2011

HG 681/29 iunie 2011 - Codul studiilor universitare de doctorat

 

 

 

 

 

Concurs pentru ocuparea funcţiei de Director al Consiliului pentru Studii Universitare de Doctorat de la ULBS

Metodologia de desfăşurare a concursului pentru funcţia de Director al Consiliului pentru Studii Universitare de Doctorat de la IOSUD Universitatea "Lucian Blaga" Sibiu

Ordinul 3504/2012 privind aprobarea Regulamentului de funcţionare a CNATDCU în vederea validării tezelor de doctorat

Monitorul Oficial din 6 septembrie 2011

 

Norme metodologice privind înscrierea la studii universitare de doctorat a cetăţenilor străini.

Legea 316 din 12 iulie 2006 privind taxele doctoranzilor străini cetăţeni ai statelor membre U.E.

 Informaţii de contact

Adresa: Bd-ul. Victoriei, Nr.10, Sibiu, 550024, România
Tel: +40-(269) 23.62.07
Fax:+40-(269) 23.62.07
E-mail: dep.doctorate@ulbsibiu.ro
Web: http://doctorate.ulbsibiu.roProgramul departamentului

Marţi: 11 - 15
Joi: 11 - 15
Vineri: 09 - 12

 

 

Informatii Contact ULBS | Sitemap ULBS | Cerinţe Browser | Pentru sugestii vă rugăm contactaţi webmaster-ul.

Copyright © 1998-2018 Centrul de Comunicaţii | Termeni de utilizare
comparable
butch-rapid